"Cari frati e care soru, bongiornu..." Stampa
Poesia salentina
Mercoledì 20 Novembre 2013 06:51

Cussì Papa Frangiscu

a lli fedeli s’ha presentatu

lu giurnu ca su llu tronu

te San Pietru s’ha ssettatu.


La ggente ca nu se spettà

n’approcciu cussì a lla bbona

ha penzatu scuncertata:

“Nàh, pare unu te nui,

uei bbiti ca l’imu nduenata

e ca lu papa neu

ndrizza le cose torte

e chiude le porte

a llu malaffare

e sape ccenca ha fare

cu lli potenti

cu iuta li nullatenenti?”
Ppena l’hanu elettu

ha lassatu ogne prelatu

interdettu:

cu le scarpe scarcagnate

ha camenatu pe tutte le strate

e cu rande costernazione

ha cangiatu puru abitazione,

passa securu a mmienzu la ggente

mbrazza e ncarizza lu sofferente.


Se scagghia contru li potenti

ca nu sse curanu mancu pe nienti

te le desgrazie te le ggenti,

cunta contru lu sprecu te li

alimenti,

e contru li randi te la terra

ca pe li propri interessi locali

portanu guerra e destruzione

a qualunque nazione,


Ha dittu ca suntu li sordi

lu diu loru,

e ca pe interesse

ccìtenu l’amore

e scatinanu l’odiu

intru a ogne core.

Rretu a nna guerra ncete

lu peccatu te l’idolatria,

ncete lu sfruttamentu

te la debbulezza te li populi,

te la malatìa.


Ha dittu ca

ete disonestu e fausu lu corrottu

te iddhu stessu adoratore

cu palore ngannatore

face critere a lla ggente

tuttu quiddhu ca iddhu ole,

ma cchù tristu è lu corruttore.


Lu corrottu e lu corruttore

stannu sempre a mmienzu a nnui

ma nu suntu comu a nnui.

Simu tutti peccatori

ma nu simu corruttori.


Parla poi Papa Frangiscu

te la rande indifferenza

ca è presente fra de nui

a riquardu te la Fede,

puru quiddhu

ca dice ca crede.


Scire a lla Chiesia

la dumineca,

dire crisciu, crisciu in Diu

nu te rende nu veru credente

lu cristianu veru

ete quiddhu

ca apre la porta te lu core

puru a llu miscredente.


“Sepurchi mbiancati”

chiama ci se finge benefattore,

beddhu te facce ma bruttu te core,

rrecalare a lla chiesia

e a llu statu rrubbare

ole ddica ddo fiate ngannare.


Li cristiani su petre vive,

suntu cristiani sempre,

no a intermittenze,

ogne giurnu intru a ll’atti quotidiani

imu musciare ca simu cristiani.


“Cari frati e care soru,

quante cose se potenu dire

senza parlare.

Cu l’ecchi

se pote dire te ogghiu bene

o te odiu,

se pote puru rimproverare

musciare invidia, superbia o sçelusìa,

misericordia o simpatia.

Statibu ttenti quandu uardati

percè cu l’ecchi comunicati.”


Dice ca la Chiesia l’ha creata

Nostru Signore

cu stipa nu rande tesoru:

la Sacra Scrittura e li Sacramenti

cu li fazza canuscere a tutte le ggenti.

Ete comu nnu fiume ca scurre

intru a llu mare te la storia

ca te Gesù Cristu rria fenca a nnui,

Cristu ete la Surgente

cu bbìa tanta ggente.


Lu caminu te la chiesia

è statu lengu e travagliatu

ma tra cadute e debbulezze

tra problemi e difficoltà

n’ha fattu canuscere la Verità.


“Cari frati e care soru,

precamu pe ci soffre

pe lla malatia,

iutamu ci ni manca la fatia

damu nna manu

a cci ae besegnu

confortamu ci ha rumastu sulu

senza sostegnu.

Pigghiatibbu la metecina

ca se chiama Misericordina,

è nna metecina spirituale

intru a 59 granieddhi intracordiali,

ete nnu iutu spirituale cu rinforza

intru a ogne core

l’amore pe l’umanità

e lu sentimentu te fraternità.

Intru a ogne confezione

ttruati la prescrizione

te quanti pinnuli bbu iti pigghiare

cu bbu putiti fortificare.

Cristu ete la garanzia

te comu se pote combattere

te l’indifferenza la malatìa.

Bonasera!”